loading
cghospital.com
新闻中心

Medical guidance

关于重钢总医院门诊作息时间调整的通知

发布时间:2016/6/17 访问次数:

广大病员朋友:
       2016年6月16日起,重钢总医院门诊作息时间调整如下:
            一、周一至周五:上午:8:00-12:00,下午:14:30-18:00。
            二、国家法定节假日、周末上午开诊半天,时间:上午:8:00-12:00。
            三、急诊24小时开诊。

                                                                                  重钢总医院
                                                                               2016年6月17日